Maria en Jozef in de stal

Dinsdag 24 December 2013 om 20:00

2013-12/4.-maria-en-jozef-in-de-stal.jpg

...omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. (Lucas 2)

Jozef en Maria onderweg naar Betlehem

Donderdag 12 December 2013 om 06:00

2013-12/3.-jozef-en-maria-onderweg-naar-bethlehem.jpg

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. (Lucas 2)

Deep River

Woensdag 11 December 2013 om 11:44

Misschien wel de meest bekende Negro Spiritual, dankzij Dvořák. Tenminste...

Het verhaal gaat dat Harry Burleigh, een kopiist die Antonín Dvořák hielp bij het voltooien van diens 9e Symphonie (Aus der Neuen Welt), voor hem de liederen zong die hij had geleerd van zijn oude, blinde vader, een voormalige slaaf. Dvořák pikte 'Deep River' eruit als het fundament waarop een nieuwe stroming in de Amerikaanse klassieke muziek kon worden gebouwd en daagde Amerikaanse componisten daartoe uit.

De engel bezoekt Jozef

Woensdag 11 December 2013 om 06:00

2013-12/2.-de-engel-bezoekt-jozef.jpg

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. (Matteüs 1)

Aankondiging aan Maria

Dinsdag 10 December 2013 om 12:25

2013-12/1.-aankondiging-aan-maria.jpg

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ (Lucas 1)

Komt Vrienden In Het Ronde

Zaterdag 24 Augustus 2013 om 12:16

Gisteravond kwam dit liedje langswaaien in de auto. Vanmorgen vond ik de melodie in de bundel 'Hoy, een lied!' en speelde ik 'm uit de losse pols op de piano, met een geïmproviseerde harmonisatie.

Download komt-vrienden-in-het-ronde.mp3.

"komt-vrienden-in-het-ronde" speelt.

Rineke: "Bah, wat een gereformeerd slot!"
"Dat, mijn liefste, is niet een gereformeerde maar een Picardische terts." ;-)

De eerste klap...

Zaterdag 03 November 2012 om 08:43

En we zijn los: vandaag gaat MyRadio eindelijk uit Beta! Trots op m'n team, en op de meer dan een half miljoen betatesters die MyRadio hebben helpen perfectioneren. En blij met de kraamkamer die de Sky Radio Group voor ons inrichtte.

Zonnebloemen tussen Massignieu en Cerveyrieu

Donderdag 09 Augustus 2012 om 15:39

Gioberney

Donderdag 09 Augustus 2012 om 15:30