Ruach - praatje bij het plaatje

Zondag 26 Juli 2020 om 17:37

Vandaag een lied om je helemaal aan over te geven: Ruach.

Het Hebreeuwse woord 'ruach' kun je soms simpelweg met ‘wind’ vertalen. Maar het kan ook een diepere betekenis hebben: adem, of Geest. Of een gemoedstoestand, een windrichting - de koers die je vaart.

De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, vertaalt ruach in die ‘complexere’ betekenissen consequent met 'pneuma', een woord dat vrijwel hetzelfde scala aan betekenissen heeft. Het draait allemaal om beweging en datgene wat jou in beweging zet, je richting geeft. In het Latijn wordt 'ruach' vertaald met 'spiritus', waar ons woord 'inspiratie' vandaan komt. Dat dus.

Write Every Day Down - praatje bij het plaatje

Zondag 05 Juli 2020 om 22:49

Deze week werd een struikelsteen gelegd voor de deur van het huis aan de Amsterdamse Gabriël Metsustraat waaruit Etty Hillesum op 7 september 1943 werd weggevoerd, om via Westerbork naar Auschwitz te worden gebracht. Op 30 november van datzelfde jaar werd ze daar vermoord.

Haar oorlogsdagboek werd wereldberoemd. Ze vertelt daarin over het leven als Jodin in de oorlogsjaren in Amsterdam, maar ook over haar persoonlijke groei: zowel haar leven als denken was onconventioneel en haar ontwikkeling naar een heel persoonlijk godsbegrip stond haaks op het traditionele beeld van die tijd. Ze zette haar tanden in de grote vragen van het leven, vragen die werden getriggerd door haar situatie maar die tegelijkertijd universeel zijn, zoals de vraag waar God is in tijden van lijden.

Soms met uitspraken waar je een mensenleven op kunt kauwen, zoals de zin "Als wij er maar zorg voor dragen, dat ondanks alles, toch God bij ons in veilige handen is", soms heel praktisch en direct toepasbaar zoals de opmerking uit haar dagboek dat het belangrijk is om elke dag bij te houden wat er is gebeurd, omdat je pas achteraf kunt zien hoe God aanwezig is in je leven. Die laatste uitspraak inspireerde Jason Upton tot het schrijven van 'Write Every Day Down'.