Gezocht: een R, een T...

Maandag 31 Maart 2008 om 21:27

Een mooi voorbeeld van georchestreerde verontwaardiging. Deze demonstranten voor de ambassade in Djakarta hebben waarschijnlijk geen idee waartegen ze protesteren, laat staan hoe je dat schrijft. Gelukkig hoeft dat ook niet want de organisator, het Front voor de verdediging van de islam, heeft de opgetrommelde menigte voorzien van keurige protestborden. Die zijn op groot formaat geprint in het lettertype Redcap zodat het in elk geval nog lijkt alsof elk individueel bord het resultaat van noeste huisvlijt met de traditioneel iets te natte verfkwast is. Helaas lijken daardoor zowel alle letters als de borden als twee druppels verf - ehm, water op elkaar en kan de organisatie zelf óók al niet spellen...

FITNA - FEAR

Maandag 31 Maart 2008 om 11:12

Waarbij fear niet alleen 'angst' betekent, maar ook staat voor False Evidence Appearing Real - we leven per slot van rekening in het tijdperk van de acronymen. Zelf vond ik het de moeite niet waard om de vinger te leggen bij alle valse 'bewijzen' uit de selectieve citaten parade van Geert Wilder en volstond ik met het eerste citaat. Arnoud de Jong neemt die moeite wél en het resultaat is veelzeggend.

Doorkijkje

Zondag 30 Maart 2008 om 18:39

Klik groot voor een beter beeld - of kijk bij Flickr voor het origineel.

En nu zitten...

Zondag 30 Maart 2008 om 18:14

Voor wie zich afvraagt hoe operatie 'Open Dakkie' is afgelopen: twee plaatjes na de break.

Wat is waarheid...

Vrijdag 28 Maart 2008 om 18:00

Als je de verpakking zo bekijkt bevat de Fristi die collega M. vanmiddag bij de lunch soldaat maakte vooral aardbei, framboos, braam en kers. Klik op de foto voor het antwoord... Meer grappige vergelijkingen tussen verpakking en werkelijkheid bij Pundo3000.

Fitna

Donderdag 27 Maart 2008 om 21:21

Dankzij de torrent konden Rineke en ik Fitna bekijken: LiveLeak, de site waarop Wilders de film had geplaatst was functioneel op de knieën, compleet onbruikbaar. Heeft u 'm nog niet gezien, dan heeft u niets gemist. Vlees noch vis, geen steekhoudende argumenten, een collage van krantenknipsels over terreur en videobeelden van extremistische aanslagen, gelardeerd met uit hun verband gerukte en dubieus vertaalde citaten uit de Koran. Ik noem u één voorbeeld: Sura 8 vers 60, een verslag van de slag bij Badr, waarin staat:

60(62)En maakt voorbereiding tegen hen
met wat gij kunt aan weerstandskracht
en uitrusting van paardenvolk
om daarmede te verschrikken
Gods vijand en uw vijand (...)

Wilders citeert selectief uit de tekst, vermijdt de context te vermelden, vervangt 'verschrikken' door 'terroriseren' en ziedaar: een prachtig bijschrift bij de aanslagen in New York van 11 september. Maar waarom breekt Wilders het citaat zo abrupt af? Laten we eens verder lezen in de Koran, gewoon doorgaan waar hij ophield:

(...) en anderen buiten hen
die gij niet kent
maar die God kent.
En al wat gij als bijdrage geeft
op de weg Gods
dat zal God u volledig kwijten
en u zal geen onrecht geschieden.
61(63) En indien zij neigen naar de vrede
neigt gij dan ook daartoe
en stel uw vertrouwen op God.
Hij is waarlijk de Horende, de Wetende.

De militante Islam is absoluut een gevaar voor de vrede - net zoals het militair industrieel complex dat is en net zoals een bemoeizuchtige president met belangen in de oliehandel in het Witte Huis dat is. Maar Wilders' film mist de kern, wat heet: hij raakt kant noch wal. Nee, dit is niet het weloverwogen betoog van een verstandige man, hier slaat een door angst verblinde demagoog om zich heen. Zoals Robert Long het al zei: allemaal angst.

Error: No file or URL specified!

Leven na Pasen

Dinsdag 25 Maart 2008 om 14:10


De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?


(Schilderij van Monique Touwen, naar aanleiding van 1 Korinthe 15)

De Heer is waarlijk opgestaan!

Zondag 23 Maart 2008 om 12:50


Error: No file or URL specified!

Johannes 20: 1-18

Error: No file or URL specified!

Open dakkie

Dinsdag 18 Maart 2008 om 11:35

De wijkduif kijkt of de verbouwing een beetje conform de regels verloopt. Ook benieuwd? Bekijk de Flickr set, die gedurende de dag steeds wordt bijgewerkt.

Get nasty? Get down to business.

Zaterdag 01 Maart 2008 om 13:07

Maar aan de overkant van de grote plas hebben ze een wat andere kijk op 'business' dan wij. Disturbing, to say the least. Helemaal in de context die de verkoper schetst: handig als je de hond uitlaat, of je brievenbus gaat legen...