Kerkmodel is uitgewerkt

Woensdag 14 Maart 2007 om 22:11

Kerk-zijn betekent de vorm kiezen van de lokale wijkgemeente of parochie, gegroepeerd zijn rond een predikant. De binnenkring zijn de ouderlingen en diakenen. De kring daaromheen zijn de wekelijkse kerkgangers en zij die actief deelnemen aan doordeweekse activiteiten. Deze kleine groep vormt de gemeente, de overigen hangen erbij of zijn al uit het zicht verdwenen. Deze vorm van kerk-zijn heeft binnen de kerk het alleenvertoningsrecht. Ze is verankerd in de kerkorde, rust op een stevige ambtstheologie en wordt gelegitimeerd door een robuuste kerkleer (ecclesiologie). Je maakt er je leven lang deel van uit. Doe je op deze voorwaarden niet mee, jammer dan, maar dan wordt er geen aandacht meer aan je besteed en tel je niet meer mee. Predikanten en theologen doen ons geloven dat het van het begin zo is gegaan in de kerk, en dat het zo hoort omdat de Heer het zo gewild heeft.

Dr. J.B.G. Jonker, emeritus universitair docent godsdienstsociologie van de Theologische Universiteit Kampen, analyseert in het nieuwste nummer van het Ouderlingenblad de status quo van de kerk en breekt een stevige lans voor verregaande kerkvernieuwing, zo bericht het Friesch Dagblad vandaag. De krant plaatst Jonkers betoog in de context van de discussies rondom Liquid church, een materie die hier al vaker voor het voetlicht is gebracht. Eén van de keuzes die je in dit proces vroeg of laat moet maken is de rol die je als missionaire christen het instituut kerk toedicht. Kies je voor revolutie of voor evolutie? Begin je helemaal opnieuw omdat de oude kerkstructuren meer ballast dan bagage vormen, of stop je je energie juist in het van binnenuit reformeren van de kerk? Vragen die ook mij sterk bezighouden, niet in de laatste plaats vanwege mijn betrokkenheid bij Youth for Christ (waar deze discussie ook speelt, en waar men tot nu toe licht overhelt naar de reformatiezijde) en een mogelijke voortzetting van Reloaded (waar wellicht radicalere keuzes gemaakt kunnen worden). De afwegingen zijn deels theologisch, deels praktisch, deels (godsdienst-)sociologisch. Youth for Christ heeft diepe wortels in de kerken en werkt op vele fronten nauw samen met lokale kerken. Bij Reloaded is de binding met de kerken minder hecht. Reloaded heeft altijd heel zelfstandig geopereerd. Sommige medewerkers zijn beduidend radicaler in hun keuzes dan de kerkgenootschappen waartoe ze behoren. Een kerk meekrijgen vergt veel tijd en dus geduld en dat verhoudt zich slecht met de drive en passie van deze jonge mensen en al evenmin met de grote nood in Utrecht, die deze dagen haast tastbaar is.

Binnen afzienbare tijd ga ik m'n gedachten hierover op papier zetten. Tot die tijd verwijs ik u graag naar Matthijs en Marc, die de afgelopen dagen posts hebben geplaatst die naadloos aansloten op mijn overpeinzingen; hun denk- en veldwerk hielp mij weer verder. Matthijs vertelde over zijn visie op post-evangelische, post-christelijke nieuwe gemeente-initiatieven aan de hand van de 5 T's (Tonen, Toerusting, Toestemming, Theologische vernieuwing, Tegenkomen), terwijl Marc uitlegde waarom hij op een reformatie van de kerk mikt. Twee nauw verwante geesten die samen maar apart verder optrekken. En last but not least: heel veel meer goed materiaal over deze materie is te vinden bij Martijn Vellekoop.


Hiervoor: "Xtreme moet blijven, weet je..." | Hierna: "Subaru draadframe" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Gebruikte Tags: , , , , , , ,

Reisgenoten

gravatar for Eelco

En zaterdag 24 maart kun je je gedachten met Mathijs nog verder aanscherpen op de ECM themadag “Jonge wijn in nieuwe zakken” (http://www.ecmnl.nl/themadag). En ook met Arnold van Heusden, Teun van der Leer, Jacob Glas e.a.

Ik zal er zijn…

Eelco · 15-03-’07 10:42 · Reageer op Eelco

gravatar for Mutti

Hoe je het ook gaat voortzetten…, die ‘kerk’ die alles fout lijkt te doen, je zult altijd te maken krijgen met een door mensen bedachte vorm…
‘k Ga hoe langer hoe meer snappen waarom Jezus z’n Bergrede in het open veld hield.

Mutti (URL) · 16-03-’07 22:05 · Reageer op Mutti

gravatar for Johan ter Beek

Hoi Gert Jan
Mooie foto’s van Tivoli! Thanx!!

Misschien interessant voor jou: eerste Emerging Church boek in NL
“EmergingChurches.NL”, uitgegeven via lulu.com

http://www.lulu.com/content/2394341

ben benieuwd naar je reactie!

Johan ter Beek

Johan ter Beek ( E-mail ) (URL) · 27-04-’08 10:05 · Reageer op Johan ter BeekVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.

Gebruikte Tags: , , , , , , ,

Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!