Laatste Reloaded

Maandag 26 Februari 2007 om 00:56


Als graan, dat in de aarde moet sterven
voor het op kan komen om werkelijk vrucht te dragen...

Voor de mensen die benieuwd zijn naar het hoe en waarom post ik een paar 'snippets' uit mijn bijdrages aan de communicatie die daar de afgelopen maanden over is geweest.

Terugkijkend op 3 jaar Reloaded valt ten eerste op hoeveel God dit initiatief heeft gezegend. Letterlijk duizenden jongeren zijn bereikt, zowel uit Utrecht als uit de wijde omgeving, en de jongeren zijn door het succes nadrukkelijk op het netvlies van de kerken gekomen. Verschillende kerken hebben het voorbeeld van Reloaded gevolgd en organiseren nu speciale vieringen voor hun jongeren. Daarvoor kunnen we alleen maar dankbaar zijn.

Tegelijk moeten we constateren dat we ondertussen in ietwat troebel water terecht zijn gekomen. Het kost steeds meer moeite om voldoende gemotiveerde en vaardige medewerkers te vinden om de vieringen voor te bereiden en ook de bezoekersaantallen zijn het laatste jaar drastisch gedaald. Nu zijn er verschillende externe oorzaken aan te wijzen (zoals de toename van de 'concurrentie' in de vorm van jeugddiensten vanuit de kerken en het parkeerprobleem in de binnenstad), maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de creatieve veelkleurigheid, de multi-disciplinaire verkondiging en de veelvuldige inzet van multimedia uit de beginperiode deels verloren is gegaan.


Dit soort situaties vraagt om een goede bezinning, eens te meer omdat allerlei emoties de kop op kunnen steken. Van vermoeidheid en teleurstelling tot vechtlust en behoudzucht. Loslaten is een kunst; het is niet eenvoudig maar wel noodzakelijk dat je weet wanneer je moet volhouden en wanneer je moet loslaten. Of eigenlijk: mag loslaten. Want onze God laat nooit los, Hij gaat door met werken in de harten van de jongeren, en Hij gaat door met ons. Als collectief en als individuen.

In elk geval wil ik nogmaals benadrukken dat het geen ‘zonde’ is om met Reloaded te stoppen. Geen zonde in de zin van ‘je doel missen’, want Reloaded heeft zijn doel niet gemist maar vol geraakt. Duizenden jongeren zijn bereikt! En evenmin zonde in de zin van: we hebben een mooi opgetuigde organisatie, een prima netwerk, een bekende naam, zonde om dat uit elkaar te laten vallen en verloren te laten gaan. Die organisatie was geen doel, maar middel. Een middel dat zijn doel heeft gediend.


Misschien is Reloaded nog steeds een bruikbaar instrument voor God. Misschien heeft Hij sommige ‘onderdelen’ (mensen, middelen) elders nodig, en kunnen we Hem beter dienen door te stoppen met de maandelijkse vieringen zodat die resources weer beschikbaar komen. Dat is de vraag waar we een antwoord op moeten vinden; en de enige die dat antwoord kan geven is God zelf.


Vieringen hebben wat mij betreft geen bijzondere status. Een viering is een van de vele vormen die we kunnen gebruiken om Gods liefde uit te dragen. Maar eigenlijk vind ik vieringen zelfs een stap of twee te ver. Laat me dat uitleggen. Vieringen dienen twee doelen: ze zijn bruikbaar om God te aanbidden en om een gemeenschap van mensen die Hem willen aanbidden op te bouwen en toe te rusten. Als missionair ouderling is mijn blik gericht op alle mensen voor wie dat allemaal een brug te ver is, de mensen die nog niet bij een gemeenschap horen en die nog geen behoefte hebben God te aanbidden – omdat ze Hem nog niet kennen. Díe wil ik graag bereiken. Door ze te zegenen, dat wil zeggen door ze echt, concreet, verder te helpen. Bij YfC Utrecht zeggen we dat zo: ze helpen een gezond leven op te bouwen in emotioneel, sociaal, economisch, lichamelijk en geestelijk opzicht, gedreven door liefde voor onze naaste, waarin Jezus als ons voorbeeld en als onze kracht centraal staat. Doordat we werkelijk bewogen met hen zijn en echte relaties aangaan, krijgen we hun vertrouwen om hen te helpen om te groeien in hun emotionele, sociale, economische, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. De jongeren die nieuwsgierig zijn naar onze bron, Jezus, helpen we om Hem te leren kennen en een goede plek te vinden waar ze in hun geloof kunnen groeien. Dat is, in de kern, ook mijn missie en visie.

De maandelijkse vieringen stoppen, maar Reloaded blijft bestaan als organisatie. Wat we daarmee gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Reloaded heeft een aantal ‘assets’ die haar in staat stellen een hele actieve positie in te nemen in Utrecht. Zoals een netwerk van betrokken, jonge christenen. Een fors aantal getalenteerde, ervaren mensen in verschillende disciplines: organisatie, drama, muziek, video, licht en geluid, presentatie en ga zo maar door. En een rechtspersoon (dat klinkt wat theoretisch, maar een rechtspersoon is erg handig als je grotere activiteiten organiseert en met meerdere partijen praat), veldwerkers, teamleiders en bestuurders met goede contacten bij de kerken in Utrecht...

We overwegen welke mogelijkheden er zijn om die 'assets' goed in te zetten. Als kernactiviteiten denken we niet aan vieringen, maar meer aan hands-on activiteiten, zowel actiematig (denk aan outreach-achtige schaal) maar zeker ook aan regelmatig terugkerende kleinschaligere dienende activiteiten. Kanaleneiland aanvegen. Assisteren bij het meubelproject van het straatpastoraat. Samen met YfC en een studentenvereniging een huiswerkbegeleidingproject opzetten voor allochtone tieners. Een V-jay school starten voor wanna-be rappers. Urban-Jungle Survivallen voor eerstejaars in Utrecht. Een cursus ‘Websurfen en je staande houden op MSN’ voor brugpiepers.

Reloaded zou daarin een paraplufunctie krijgen. Je kunt zonodig terugvallen op het netwerk van mede-reloaders voor zaken als PR, gebedsondersteuning, praktische adviezen en hand- en spandiensten. En met enige regelmaat (een keer per kwartaal, drie keer per jaar?) komen we bij elkaar om gezellig te eten, ervaringen uit te wisselen en – vooral - onze Grote Baas samen te aanbidden. Tegen de kerst organiseren we een Outreach, en in de zomer wellicht een Reloaded Summer Event met een strakke band, een goeie spreker en een paar workshops waarin de activiteiten worden gepresenteerd. Nou ja, ideeën te over. Geen einde, maar een nieuw begin!


Hiervoor: "Hou Jan niet voor jezelf" | Hierna: "Mmm.. tompoucen!" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Gebruikte Tags: , , , , , ,

Reisgenoten

gravatar for Marc

Ha Gert Jan. Mooie, sociaal-bewogen ideeen. En ook lekker creatief. Mag ik er een aan toevoegen? Wat dacht je van het trainen van jongeren in het maken van discipelen en het starten en vermenigvuldigen van kleine groepen? Er kan zomaar een beweging ontstaan daar waar jongeren zijn – op de scholen, universiteiten en achterstandswijken. Maar wij houden jongeren liever – heel politiek-correct – ‘bij de kerk’.

Dat brengt me terug bij het gesprek dat ik een jaar voor aanvang van Reloaded met de initiatiefnemers had. De essentie daarvan was (in mijn optiek): met een viering of attractionele benadering bereik je vrijwel geen buitenkerkelijke jongeren, en train je ook jonge christenen niet in essentiële vaardigheden. Ik begrijp de behoefte om positief terug te kijken op de jeugdkerkbeweging, je heb er immers tijd en energie in gestopt. Maar het organiseren en bijwonen van vieringen was toch niet direct iets waar Jezus zijn discipelen in trainde, of wel? Tijd om het net aan de andere kant uit te zetten?

Marc (URL) · 26-02-’07 21:11 · Reageer op Marc

gravatar for Gert Jan

Ha Marc,

zeker, wat mij betreft tijd om het net aan de andere kant uit te zetten. Jeugdkerk Reloaded had een expliciete missionaire insteek, maar het instrument ‘viering’ was daarvoor in mijn ogen niet optimaal. To say the least. We hebben een jaar genomen om met de medewerkers na te denken over heel basale zaken als: wie is onze doelgroep, wat willen we bereiken, en hoe gaan we dat doen? De valkuil die toen al een paar keer opdoemde was die van het aanbodgerichte denken: “dit kunnen we, hier zijn we goed in, laten we dus vooral dít doen”, terwijl ik veel meer een marktgerichte denker ben en een antwoord zocht op de vraag: “wie is onze doelgroep, hoe kunnen we echte relaties met hen aanknopen?” Het antwoord dat we bij YfC hadden gevonden was: door aansprekende, voor de doelgroep relevante activiteiten te ontwikkelen. Echt betrokken te zijn, het leven delen. Een maandelijkse viering is als vorm daarvoor niet in alle opzichten geschikt.

Toch was ik terughoudend om die visie al te zwaar in te brengen. Reloaded had – zoals zoveel kerken – tenminste twéé doelgroepen, of eigenlijk drie: de godzoekende jongere (niet-kerkelijk of rand-kerkelijk), de kerkelijke jongere die in zijn eigen gemeente onvoldoende aansprekend gevoed wordt en verlangt naar méér van God, én de eigen medewerkers, die in de voorbereidingen zegen mochten ervaren, werden toegerust en stappen leerden zetten in levensheiliging. Tenminste twee van die groepen werden in de vieringen-opzet vol in het doel geraakt. En dat was óók heel waardevol.

Maar inderdaad, het is nu tijd voor een nieuw begin. Verschillende medewerkers hebben aangegeven graag op dit nieuwe spoor mee te willen gaan, om samen te ontdekken wat de Grote Baas gaat doen, en welke rol wij daarin op ons mogen nemen. En een van de basisideeën die we daarbij overwegen is inderdaad het trainen in discipelschap, en relaties te gaan opbouwen in kleine groepjes die we willen vormen rondom een bepaalde (veelal creatieve) discipline. Daar wil ik graag eens met je over doorpraten…

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 26-02-’07 22:08 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Mutti

Bij mij blijft de vraag hangen, waar ik nog nergens een antwoord op gehoord/gelezen heb: Hoe komt het, dat iets dat zo’n hoge vlucht nam, en wat gepresenteerd werd als: het middel om de jeugd te bereiken, van zo’n grote hoogte in zo’n vrije val terecht kon komen en uit elkaar spatten. Want wat nu met Reload gebeurt is natuurlijk wel een landelijk gebeuren. Overal zijn de jeugdkerken, die als paddestoelen uit de grond schoten, ten onder gegaan. Ten ondergaan aan…

Toen werd gezegd: dit is wat de jeugd zoekt en wil… Maar ook dit is het dus blijkbaar niet.
En hoewel ik er nooit een voorstander van ben geweest, vind ik het toch in-triest.

Mutti (URL) · 27-02-’07 12:24 · Reageer op Mutti

gravatar for Marc

Hallo Mutti. Dat verschijnsel noemen we ‘hype’. De bijbelse term daarvoor is ‘allerlei wind van leer’.

Het jeugdkerkfenomeen is een typisch voorbeeld van de zelfmisleiding waartoe kerkelijke christenen blijkbaar in staat zijn. We willen (in theorie) Jezus bij mensen brengen, maar zijn niet bereid daarvoor onze ‘heilige koeien’ (lees: kerkdienstmodel, loyaliteit aan denominaties, etc.) op te offeren. Het was voorbestemd na enkele jaren weer in te zakken omdat het fundament niet klopte.

In die zin had het nooit als ‘het middel om de jeugd te bereiken’ mogen worden gepresenteerd. Dat is het niet, en dat is het nooit geweest. Deze visie komt voort uit verkokerd kerkdenken, en onvoldoende openbaring over (en ervaring met) Jezus en zijn Koninkrijk. Het klopt dat dit is/was wat een deel van de jeugd wilde, maar mensen die jong zijn streven niet perse ook de goede dingen in het leven na. Net zo min als ouderdom automatisch tot wijsheid leidt.

Marc ( E-mail ) (URL) · 27-02-’07 13:30 · Reageer op Marc

gravatar for Glenn

Beste Marc,

Met enige verbazing lees ik je zinsnedes als “Het jeugdkerkfenomeen is een typisch voorbeeld van de zelfmisleiding waartoe kerkelijke christenen blijkbaar in staat zijn. We willen (in theorie) Jezus bij mensen brengen, maar zijn niet bereid daarvoor onze ‘heilige koeien’ (lees: kerkdienstmodel, loyaliteit aan denominaties, etc.) op te offeren.”

Als lid van het kernteam van Jeugdkerk D-Vote (Zaanstad en omstreken) zijn we nu ruim 2 jaar bezig (met nog een jaar extra ervaring als inside tienerdiensten) en we zijn aan het bloeien en groeien. Waarom? Omdat wij een bijbels fundament hebben, we een sterke boodschap weten te verkondigen en sterk zijn in de gebieden video, dramatiek, ontmoeting en spectakel. Dat is geen op de borst klopperij, dat is allemaal dankzij de talenten die God aan mensen gegeven heeft om dit voor elkaar te krijgen.

En ik geloof ook dat Reloaded dit had (had in de zin van ‘de vieringen zijn nu voorbij’). Gert Jan omschreef het zelf ook:
“…maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de creatieve veelkleurigheid, de multi-disciplinaire verkondiging en de veelvuldige inzet van multimedia uit de beginperiode deels verloren is gegaan. “

Dat is de doodsteek voor je jeugdkerk. Dat is geen verwijt naar Reloaded maar dat is iets waarin we, wanneer het gewoonte wordt/is, vanzelf vervallen. Binnen onze organisatie zijn we er op gebrand om vernieuwend te blijven, keer op keer een stevige boodschap te brengen, nieuwe filmpjes te maken, qua dramatiek aan te sluiten op de leefwereld van de tiener/puber en spectakel te brengen zodat de rand-gelovige zegt “wow, D-Vote was gaaf”.

Wanneer een jongere trots is op zijn merk (lees jeugdkerk), dan gaat hij daarover praten. Dan deelt hij dat met zijn vrienden, ookal zijn die niet gelovig. Naar de kerk gaan is dan niet meer saai, maar cool. Cool, omdat het elke maand in de krant staat, cool, omdat als je binnenkomt je niet het idee hebt alsof iedereen met tegenzin naar de kerk gaat. Die vrienden komen mee door vrienden. Op onze site http://www.d-vote.nl loopt een poll: “Hoe ben je bij D-Vote gekomen?”. 58 Procent geeft aan ‘via vrienden’. Is dat niet geweldig?

En juist omdat er veel jongeren komen moet je je fundament (Jezus, de Bijbel) niet gaan verliezen, maar versterken. Al onze medewerkers zijn er op gebrand het fundament over te dragen door de disciplines heen waarin zij sterk zijn (zang, muziek, dans, drama, films, techniek, nazorg). We zijn ieder voor zich sterk in ons ‘ding’, maar met Gods machtige regie tijdens de avond worden alle facetten één en worden wij als organisatie, bezoekers en medewerkers één in die gemeenschap met Hem.

Ja, jeugdkerk is een hype en wanneer je niet scherp blijft, ben je ook zo weer weg. Maar dat is ook binnen kerkelijk Nederland. Hoeveel gevestigde kerken in Nederland zijn geestelijk wel niet dood? Men zit daar ‘omdat de Heer verwacht dat ik kom’, maar de beleving en echte relatie is ver te zoeken. Ik bid en hoop dat we niet alleen als jongeren, maar ook als ouderen zullen opstaan en gaan verlangen naar die persoonlijke relatie met Jezus, gaan verlangen naar een zondagochtend viering i.p.v. ‘uitzitting’.

Daarnaast moeten we weten dat geen enkele (jeugd)kerk beter of slechter is. We vallen allen onder de genade van Zijn Zoon en samen zijn we gemeente, over de kerkmuren heen. Laten we dan ook samen verdergaan, biddend dat we in Nederland Jezus zullen blijven volgen en dat velen Zijn voorbeeld mogen volgen.

In Jezus verbonden,

Glenn

Glenn ( E-mail ) (URL) · 27-02-’07 14:19 · Reageer op Glenn

gravatar for Marc

Beste Glenn! Het probleem van veel jeugdkerken is juist dat ze proberen ‘cool’ te zijn door branding. Jezus had geen attractionele benadering, Hij huurde niet de dichtstbijzijnde synagoge om diensten te houden, deelde geen folders uit, en trainde zijn discipelen niet in het bij elkaar brengen van goede acts. Nee, hij riep ze uit hun comfort-zone, ging met hen op pad, trainde hen in de praktijk. Je schrijft dat het fundament van de jeugdkerken Jezus en de Bijbel is. Maar dat is dan wel een behoorlijk gedomesticeerde Jezus en een verwaterde versie van de Bijbel, een soort ‘Jezus binnen onze kerkbox’. Ik verlang helemaal niet naar een zondagse viering (waar staat dat in de Bijbel?), maar naar een beweging van Jezus-volgers in het leven van alledag. Zolang de jeugdkerk binnen vier muren plaatsvindt is het – hoe hip ook – deel van het probleem in plaats van de oplossing.

Marc ( E-mail ) (URL) · 27-02-’07 14:59 · Reageer op Marc

gravatar for Marc

Mooie freudiaanse verspreking trouwens, “zijn voorbeeld vervolgen”. Denk daar maar ‘ns over na. ;-)

Een gedachte die nog kwam na-ijlen, Glenn, anders lijkt het allemaal zo negatief, is deze: als het bijbelse criterium is of we ‘vrucht’ dragen, waaraan meten we dat dan af?

Allereerst wat ‘vrucht’ NIET is: – mensen die enthousiast zijn over iets; – goede intenties; – gave atmosfeer.

Wat is ‘vrucht’ dan WEL: – jongeren gaan Jezus volgen in het leven van alledag, wat zichtbaar wordt in hun omgeving; – jongeren worden gediscipeld, en leren zelf discipelen te maken; – mensen worden genezen, bevrijd en gedoopt, en leren zelf genezen, bevrijden en dopen.

Beide lijstjes kunnen langer, hoor. Het is maar een voorbeeld. In sommige opzichten dragen jeugdkerken vrucht, maar in veel opzichten ook niet. Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer vrucht zal zijn als we ons huidige kerkse denken loslaten en Jezus en levende gemeenschap daar brengen waar de mensen zijn. Dat is de essentie van mijn feedback.

Marc (URL) · 27-02-’07 15:17 · Reageer op Marc

gravatar for Mutti
In reactie op : Je reactie roept bij mij de vraag op: wat is Jezus volgen… Is dat diensten beleggen over een Jezus die mensen een cool gevoel geeft… waar je op kickt… Is dat de Jezus die we uit de bijbel kennen, een Jezus die er op uit was dat de mensen Hem cool vonden en op Hem kickten? Is de Jezus die we uit de bijbel kennen de Jezus van het ‘feel good’ geloof? De Jezus die ik ken, is de Jezus die uit de synagoge gegooid was, omdat ze van Hem geen feel good gevoel kregen en niet op Hem kickten… de Jezus die daarna de bergrede onder de blote hemel hield…En die daarna dáár te vinden was waar mensen genezing, redding, liefde, aanraking nodig hadden… Ben dus erg benieuwd wat jij verstaat onder Jezus volgen. Mutti (URL) · 27-02-’07 16:06 · Reageer op Mutti

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Bij Reloaded, en naar ik zeker meen te weten geldt dat ook voor D-Vote en vele andere jeugdkerken, is er geen sprake van een ‘feel-good geloof’ of ‘kicken op Jezus’. Integendeel. Er is ook geen enkele aanleiding om dat te veronderstellen.

Deze bewegingen zijn ontstaan vanuit een diep verlangen Jezus te volgen, bij jeugdige mensen die vaak in de traditionele kerken onvoldoende aansluiting vinden. Vanwege prediking die over hun hoofden heengaat, vanwege liederen in onverstaanbare taal op melodieën die elke relevantie tot de tijd waarin deze jongeren opgroeien ontberen. In kerken die krampachtig vasthouden aan wat vroeger was, niets begrijpen van deze jongeren en het belangrijker vinden dat hun vormen behouden blijven dan dat de inhoud wordt overgedragen op een volgende generatie.

Veel van deze jongeren gaan regelmatig de straat op om mensen te laten merken dat er Iemand is die van ze houdt. Sommige kiezen heel bewust om in een achterstandswijk te gaan wonen om daar zegenend aanwezig te zijn, het leven van de minderbedeelden te delen. De radicaliteit die veel jongeren die ik bij Reloaded heb leren kennen kenmerkt, heeft maar zeer ten dele met jeugdige overmoed te maken – het komt eerst en vooral voort uit een vurige liefde voor Jezus en, daar direct uit voortvloeiend, een diepe bewogenheid met de mensen. Daar is niks ‘feel-good’ aan, laat staan ‘kicken’.

Grappig, die woorden associeer ik juist met de kerkmensen die zo gehecht zijn aan hun tradities, en aan die fraaie liturgische vormen die zonder uitleg voor buitenstaanders onverstaanbaar zijn. Gehecht aan het goede, vertrouwde gevoel. Dat zijn de mensen die aanstoot nemen aan de dakloze die ‘s zondags bij ons in de bank schuift en nog voor de eerste schriftlezing gelukzalig in slaap dommelt. “Dat hoort niet in het Huis des Heren, zulke dingen kwamen hier vroeger niet voor, ik voel me hier niet meer thuis!” Nee, maar die dakloze blijkbaar des te meer… en geeft God het Zijn beminden niet in de slaap? ;-)

Of we nu braaf gezangen zingen onder orgelbegeleiding of worshippen met een strakke band, het maakt niet uit. Dat de ene christen zich in de ene vorm herkent (en het daarom heilig en Gode welgevallig noemt) terwijl de andere christen de andere vorm beter bij zich vindt passen (en dat dan ‘cool’ en ‘kicken’ noemt) is een kwestie van smaak en semantiek. God wil aanbeden worden, door een ieder op zijne wijs, in zijn eigen taal, in de kerk of in een sportzaal, bij een altaar of op straat. En Hij wil dat we de volken tot zijn discipelen maken. Desnoods met woorden.

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 27-02-’07 16:54 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Marc

Amen.

Marc ( E-mail ) (URL) · 27-02-’07 17:07 · Reageer op Marc

gravatar for Mutti
In reactie op : Als dat de kerk is, zoals jij het omschrijft, met mensen die zich ergeren aan een dakloze, die alleen maar hechten aan een fraaie en onbegrijpelijk liturgie, dan ben ik blij eruit te zijn! Trouwens, het niet begrijpen van de liturgie, geldt niet alleen voor buitenstaanders, maar net zo goed voor ‘t gros van ‘t kerkvolk, die blijkbaar graag dom gehouden willen worden, en dom gehouden worden! En waarom de toevoeging braaf bij het zingen onder orgelbegeleiding? Ik luisterde vanmiddag, terwijl ik schilderde, naar een orgel CD… Het raakte me tot in het diepst van m’n ziel. Is dat braaf? Mutti (URL) · 27-02-’07 17:28 · Reageer op Mutti

gravatar for Glenn

@Marc,

Fijn dat er goede discussie ontstaat :)
Ik, en met mij velen, geloven en ervaren dat het goed is om als christen onderwijs te ontvangen hoe wij praktisch christen kunnen zijn én uitdragen. Het kan daarin helpen om als broers en zussen samen te komen en gemeenschap met elkaar te helpen. Give it a name, wij noemen het een viering, samenkomst, dienst… de naam maakt weinig verschil imo. Persoonlijk verlang ik wel naar de samenkomsten omdat ik met mijn broers en zussen in de gemeente God kan zoeken, eren, aanbidden en meer van Hem mag leren.

Feit is dat heel veel jongeren dit ook willen, maar dit niet kunnen in de gemeente waar ze (vergeef mijn generalisatie vanaf nu) op hele noten zingen en woorden gebruiken die de jongeren van nu geeneens meer kennen.

Wij als jeugdkerk (en daarin zijn we niet uniek, er zijn er immers meerdere) trekken ons dat aan en gaan direct naast de belevingswereld van de tiener/puber staan. De tiener/puber van nu is ervarings-gericht, wil ook kennis, is visueel ingesteld en wordt geraakt door oprechtheid en herkenning. Dat bieden wij multidisciplinair in een viering tijdens D-Vote. Jezus hield inderdaad geen vieringen met strakke bands, complete lichtshows en videofilmpjes maar hij sprak wel grote groepen menigte toe en onderwees hen. Hij bracht mensen in contact met Zijn vader. En hetzelfde doen ‘wij’ met D-Vote. Jongeren besluiten op D-Vote om Jezus te volgen en krijgen daarna intensieve training in kleine groepen om het niet bij de keuze te laten, maar ook te beginnen in de bijbel en ‘ontwikkelen’ van goede vruchten. Is een tiener/puber gebroken, kapot, verdrietig of wat dan ook dan heeft hij/zij een luisterend oor en wordt er met ons nazorgteam voor hem gebeden en – indien gewenst – contact onderhouden. Ik denk dat ik mag stellen dat wij Jezus voorbeeld volgen.

Reloaded brengt dit fantastisch in de praktijk met de jaarlijke outreach waar ik veel bewondering voor heb. Bij ons leeft dit verlangen eveneens om de jongeren in de uitgaansgebieden te bereiken, juist op de plekken waar serieus een hoop leed en leegheid is. We zijn dit aan het voorbereiden, jongeren worden door hun bezoeken aan D-Vote en de bijbelstudies in de groepen er op voorbereid en uitgedaagd om mee te doen aan dergelijke activiteiten om de jongeren op te zoeken. Het kiezen voor Jezus is uit je comfort-zone treden, het ontwikkelen van jong talent en het in dienst stellen van God is bij de eerste stap uit je comfort-zone treden, het verdiepen in je geloof is uit je comfort-zone treden. Hoezo een verwaterde versie van de bijbel? Als ik even jouw omschrijving van vruchtdragen aanhang (waar ik me gelukkig ook grotendeels in kan vinden ;)) dan dragen we zeker vrucht.

Wat mij persoonlijk raakt zijn de reacties uit bepaalde hoeken van kerkelijk Nederland dat wij (lees: jeugdkerken in het algemeen) de jongeren een makkelijk, hapklaar en zonneklaar geloof voorhouden. Nee, wij dagen ze maand in maand uit zichzelf te kruisigen en Jezus te gaan volgen. Deden die ‘bepaalde hoeken’ van kerkelijk Nederland dat ook maar op een manier waar jongeren wel wat van begrijpen.

In Jezus verbonden,

Glenn

Glenn · 27-02-’07 19:39 · Reageer op Glenn

gravatar for Glenn

@Mutti, volgens mij heb ik nu ook jouw vraag gelijk beantwoord. Mocht dat niet zo zijn dan hoor ik het graag :)

Glenn · 27-02-’07 19:41 · Reageer op Glenn

gravatar for Mutti
In reactie op : Merkwaardig, en ook wel grappig…

Je zegt aan de ene kant: de kerk gebruikt een taal die jongeren niet meer verstaan… Tegelijkertijd gebruik je zelf een kerktaal waar geen enkele buitenstaander chocola van kan maken.
Wat moet ik me als ‘buitenstaander’ voorstellen bij: mezelf kruisigen?
Was de Kruisdood van Jezus niet genoeg?
Wil God dat wij onszelf kruisigen?
Da’s kerktaal van de bovenste plank, man!

En verder zit je reactie barstens vol uitdrukking, turbotaal, engelse woorden en taalgebruik, waarmee je ouderen volkomen buitensluit!
Of is dat de bedoeling?

Hoezo woorden die de jongeren van nu niet eens meer kennen?
Waarom kunnen jongeren wel sms-, turbo- en computertaal leren,
en niet gewoon de taal van de bijbel?

Hoeveel kennis is er nog onder de jongeren, heel gewone bijbelkennis?
Geen hogere abracadabra, maar de heel gewone kennis.

Zou het niet zo kunnen zijn, dat juist dat gebrek aan kennis,
waar allerlei deskundigen, uit de verschillende denominaties het inmiddels allang over eens zijn, de oorzaak is van de leegloop van de kerken, en nu ook de jeugdkerken?

We zijn, daar ben ik van overtuigd, een dramatische grens genaderd wat betreft kennis, gewone bijbelkennis en geloofskennis.
En daarmee kom je dan in een vicieuze cirkel: want wie de inhoud van geloof niet kent, zal die ook niet missen, laat staan beminnen. En wat je niet mist, daar verlang je ook niet naar, dus waarom zou je het dan nog willen leren?

Mutti ( E-mail ) (URL) · 27-02-’07 21:00 · Reageer op Mutti

gravatar for Marc

Hallo Glenn,

Pragmatisch gezien kan ik je wel volgen: de jeugdkerk biedt tieners in ieder geval meer dan de ‘psalmen op hele noten’-kerken. Dat is winst. Van de kritiek die je uit kerkelijke hoek krijgt zou ik me dus niet zoveel aantrekken. Ik sta aan de andere kant en vind dat jullie als jeugdkerken veel te veel in veilige kerkelijke sferen blijven hangen.

Het is uiteraard belangrijk om als christenen samen te komen. Maar de vraag is of de focus op diensten niet disproportioneel is qua effectiviteit en investering van tijd en middelen. Je noemt eenmaal per jaar een ‘outreach’ als goed punt van de jeugdkerken. Pragmatisch zeg ik dan weer: beter iets dan niets. Maar ik daag je uit om het om te draaien: wekelijks, zo niet dagelijks outreach en eenmaal per jaar (ach toe, eens per kwartaal) een grotere viering. En zet dan al die tienercreativiteit en je financiele middelen in voor mensen buiten de kerk. Door dat samen te doen zul je merken dat je onderlinge vriendschap en afhankelijkheid van Jezus ook groeit, en mensen veel sneller groeien dan in een of andere viering.

Zou je concreet kunnen aangeven hoeveel van de jongeren die bij D-Vote komen weten hoe ze discipelen moeten maken, kleine groepen vormen, zendingsprojecten opzetten, mensen genezen en bevrijden, e.d.? Ben ik erg benieuwd naar.

Ik vind het wel zorgwekkend dat jongeren als jij, van wie je toch een flinke portie radicaliteit en onconventionaliteit mag verwachten, zo traditionalistisch zijn dat ze aan een kom-naar-ons kerkmodel vasthouden (die verdediging lees ik in je reactie). Mag ik de generatie van Mutti oproepen dan maar het voortouw te nemen?

Overigens geloof ik niet dat we in de kerken een gebrek aan kennis hebben, wel een gebrek aan gehoorzaamheid en volwassenheid.

Marc (URL) · 27-02-’07 21:39 · Reageer op Marc

gravatar for Glenn

Hoi Marc,

Zou jij misschien wellicht wat meer willen vertellen over jezelf en aan ‘welke kant’ jij staat? Ben ik wel benieuwd naar namelijk! :)

Weetje Marc, het is mijn diepste wens om dagelijks een outreach te hebben en te doen, maar weet dat dit niet zo gemakkelijk gaat als dat we het opschrijven. Dat klinkt als een slap excuus, maar ik denk dat dat het niet is. Om jongeren ‘evangelisatie-gericht’ te krijgen is er veel werk te doen, waar we hulp van boven kunnen verwachten. Daarnaast geloof ik dat een ieder de opdracht heeft om heen te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken, maar dat de outreach daar niet voor een ieder de juiste plek voor is.

Het kom-naar-onze-kerk-model mag dan misschien traditionalistisch zijn, jongeren in deze generatie zijn gewend om (door bijv. een uitnodiging van een vriend) naar een event te gaan en daar te consumeren. Als je ziet hoe populair festivals als Dance Valley, Pinkpop en grote concerten zijn, dan is het ‘kom samen naar een plek’ (in dit geval de jeugdkerk) helemaal niet zo traditionalistisch. En uit gesprekken met bezoekers blijkt dat ze ook zien als ‘we gaan samen met vrienden eens naar D-Vote’, dat ze in de kerk (zoals het stereotype beeld daarvan is) komen beseft lang niet iedereen.

Overigens, en dat komt niet uit D-Vote maar uit de gemeente waaraan D-Vote verbonden is, gaan we in de zomervakantie samen met Atletes in Action een Sonrise project in de wijken houden. Daar doen veel jongeren uit onze gemeente aan mee.

Maar, ik leer graag van je, hoe bereiken jullie de jongeren in de omgeving?

Exacte cijfers kan ik je niet geven, maar van de 300 bezoekers maandelijks weten 50 tot 100 jongeren hoe bovengenoemde dingen ‘moeten’ doen, afhankelijk van de discipline die je noemt. En dat zijn de mensen van wie ik het weet omdat ze in onze gemeente komen of naar de jeugdavonden gaan.

Glenn · 27-02-’07 22:40 · Reageer op Glenn

gravatar for Glenn

@Mutti,

Ik ben me terdege bewust van mijn kerktaal. Die bezig ik hier bewust omdat ik hier met christenen discussieer en niet met ongelovige jongeren. Op mijn werk (ICT) kan ik ook op 2 manieren vragen of iemand zijn DHCP entry wil releasen. Wanneer ik de inside taal bezig kan de collega ICT-er mij beter begrijpen, en dat is ook de reden waarom ik de term ‘kruisigen’ hier nu noem. Ik neem aan dat je snapt wat ik daarmee bedoel :)

Het is niet mijn bedoeling om ouderen uit te sluiten en als ik jou moeite kan ontnemen door dat niet meer te gebruiken zal ik dat hier ook niet meer doen, hoewel dat wel moeilijk is. Net zoals groepen ouderen het ook moeilijk vinden om de taal van de jeugd te spreken :)

Over de taal van de bijbel. Weet je dat jongeren zelfs de NBV vertaling al soms als lastig ervaren? Zo maar even tussendoor :)

Dat er gebrek aan kennis is, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is ook de reden waarom jongeren die D-Vote bezoeken worden uitgenodigd om vrijdagavond naar onze jeugdavonden te komen (sorry Marc, komen inderdaad ;)). Hier krijgen ze wel diepgang en kennis te horen waarmee ze verder kunnen. Bij de start van D-Vote hebben we gekeken naar andere jeugdkerken en gezien dat ze na het stukje ‘nazorg’, ‘napraten’ en ‘diepgang’ niets meer hadden. Wij willen ons daarin onderscheiden door dat wel te bieden zodat we niet alleen een ballon opblazen en langzaam weer leeg zien lopen, maar juist die ballon op spanning houden.

Glenn · 27-02-’07 22:51 · Reageer op Glenn

gravatar for Marc

Hallo Glenn,

Dank voor je toelichting. Als dat van die 50-100 jongeren klopt, is dat zonder meer bemoedigend. Wat betreft events heb je wel gelijk, daarin was ik wellicht wat te kort door de bocht. Maar toch zou ik dan niet zo snel voor een ‘kerkdienstvorm’ kiezen omdat je met die vorm (zeker in herhaling) telkens communiceert: “zo is kerk dus bedoeld.” Een festival heeft al een heel andere, meer participatieve dynamiek.

Met dagelijkse outreach bedoel ik vooral een getuigende levensstijl en het vervullen van de roeping op je leven. Je zou tieners ook kunnen helpen om gebedsduos en kleine groepen te starten op hun school, dan komt het al wat dichterbij. De omslag van kerkelijk opgegroeid zijn naar een evangeliserende levensstijl is inderdaad niet makkelijk, maar wel een die we moeten maken (inclusief ikzelf). Het is een inherente zwakte in ons kerksysteem.

Met ‘de andere kant’ bedoel ik dat ik bewust buiten de traditionele kerkvormen leef en jonge leiders coach om nieuwe wegen te gaan. Ik praat dus niet vanuit traditionalisme, maar vanuit innovatie. Overigens zonder de pretentie van we-weten-het-allemaal, er wordt op dit moment in de verschillende netwerken vooral nog geëxperimenteerd. Maar ik heb liever een experiment dan de zoveelste herhaling van het kunstje dat we al sinds Constantijn opvoeren.

Voor persoonlijke informatie verwijs ik je naar mijn weblog http://marcsmessages.typepad.com..

Marc ( E-mail ) (URL) · 27-02-’07 23:15 · Reageer op Marc

gravatar for <span class='registered'>Dirk-Jan</span>

@allemaal

Leuke discussie. Als een van de Reloaded medewerkers van het eerste – en laatste ;) – uur, volg ik jullie gesprek met interesse.
Ik deel de analyse van Marc en opteer ook voor een ‘incarnational’ ipv ‘attractional’ model, om maar een paar hippe termen te gebruiken.

Ik denk zelf dat God de jeugdkerkhype niet zo zeer wilde gebruiken om buitenkerkelijke jongeren te bereiken, hoe graag wij dat misschien wel voor ogen hadden. Ik denk dat je dan veel beter een Jezus-model kan hanteren van ‘power-evangelism’ (term van John Wimber) juist middenin alle events/parties waar de echte ‘heiden’ jongeren te vinden te zijn. Verschillende jongeren van Reloaded zijn dit bijvoorbeeld ook gaan doen op paranormale beurzen, metal festivals enzo (he, toch leuk zo’n jeugdkerkspringplank), of waren hier al mee bezig naast Reloaded.

Omdat ik altijd in het gespreks/gebedsteam van Reloaded heb gezeten, weet ik uit ervaring dat Reloaded vooral kerkelijke en randkerkelijke jongeren heeft wakker geschud die geestelijk een beetje waren ingedommeld. Ik heb het zelf maar ongeveer 4 keer meegemaakt dat een echte heiden-jongere tot geloof is gekomen. Super tof natuurlijk, maar meer uitzondering dan regel.

Voor mij waren vooral de vieringen gaaf waarbij tientallen jongeren voor zich hebben laten bidden en getuigden dat ze voor het eerst iets van God ervaarden, een vernieuwing door de Heilige Geest.

De winstpunten van Reloaded zijn wat mij betreft:

at jongeren ontdekt hebben dat ze zomaar met elkaar (ondanks verschillende kerkelijke achtergronden) in eenheid iets van de grond kunnen krijgen in hun stad (of alle kerkeraden e.d. daar nu wel of niet blij mee zijn). Als jongeren dit ook gaan toepassen op nieuwe missionare initiatieven, ipv slechts iets hippere ‘diensten’ organiseren, gaan we nog mooie dingen beleven in onze regio.

at Reloaded een springplank is gebleken voor andere dingen die God ingaf (zoals een outreach (nu ook geexporteerd naar andere steden), vorming van een netwerk van jonge christenen, gebedsgroepjes e.d.)

at jongeren ontdekken dat het werken in teams van christenen met verschillende gaven, jongens én meiden, heel goed blijkt te werken. Dergelijke vormen van gedeeld en aanvullend leiderschap zijn denk ik voor veel medewerkers een eye opener geweest, en werken bevrijdend.

at jonge christenen een plek te hadden om elkaar over kerkgrenzen te ontmoeten en God te zoeken. Daarin kwam al iets tot uiting van de idee van ‘de stadskerk’, hoe beperkt ook.

Ik stop zelf ook liever mijn energie in echte missionaire activiteiten, maar zal dit laatste aspect wel missen. Toch is er in de laatste jaren wel een bescheiden netwerk ontstaan, en blijven er nog verschillende ‘events’ om dit netwerk te voeden. Zoals een jaarlijkse outreach (met viering), worshipavonden e.d. (maar of daar ook zoveel jongeren uit verschillende kerken op afkomen als bij Reloaded kan ik moeilijk inschatten).

Toch denk ik dat het goed is dat Reloaded is gestopt. Energie, tijd en creativiteit kan beter ‘incarnational/wij komen naar jullie toe’ besteed worden dan ‘attractional/kom maar naar ons’. Dit laatste heeft zeker een functie, maar niet per se maandelijks, en mag wat mij betreft nog veel massaler, breder (ook qua leeftijden), en veelkleuriger zijn dan Reloaded ooit geweest is, hoe gaaf de Reloaded/jeugdkerk golf ook was. :)

Dirk-Jan · 02-03-’07 17:06 · Reageer op Dirk-Jan

gravatar for Arthur
In reactie op :

Hoi Marc.
Ik las net je reactie..
over het maken van discipelen. Dat was waar Jezus zich toch vooral mee bezig hield.
Dit idee inspireert me al jaren, maar tot dusver ben ik er nog niet ver mee gekomen. Het lukt me nog niet om er handen en voeten aan te geven.
Ik zou graag eens met je willen doorpraten!!
Groet Arthur

Arthur ( E-mail ) · 13-04-’07 23:51 · Reageer op ArthurVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.

Gebruikte Tags: , , , , , ,

Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!