Laat af!

Donderdag 01 December 2005 om 10:49

Tot mijn verbijstering lees ik dat de Paus ter gelegenheid van het feit dat het veertig jaar geleden is dat het Tweede Vaticaanse Concilie werd afgerond, volle aflaten toestaat. Pardon? Precies, zo'n document waarmee je voor negen ducaten een kerkdiefstal kon afkopen, of voor acht ducaten een moord (ja, verschil moet er zijn!)...

Even Googlen leert dat de praktijk waar Luther zo fel tegen protesteerde verre van dood is. Benedictus XIV blijkt genereus: zo kunnen bezoekers van de Wereld Jongeren Dag die "niet in een zondige staat verkeren", deelnemen aan de biecht, de communie ontvangen en een gebed bidden ter intentie van de paus (!) vergeving ontvangen voor al hun zonden. Dat scheelt toch mooi zeven jaar vagevuur! Nu bood 2005 als 'Jaar van de Eucharistie' sowieso al extra kansen op vergeving: alle gelovigen die voor 23 oktober deelnamen aan een mis of aan andere vormen van verering van het Heilig Sacrament (zoals een processie) mochten de winst- en verliesrekening op '0' zetten.

Nu maar hopen dat de Hemelse boekhouding het allemaal een beetje netjes bijhoudt, want een doodshemd heeft geen zakken...

Hiervoor: "Globalisering" | Hierna: "Verder gesprek over homoseksualiteit" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Reisgenoten

gravatar for Mutti/Ettje

Bof ik even! Ik heb voor de 23ste oktober deelgenomen aan de mis. Weliswaar een uitvaartmis, maar ‘k neem aan dat die ook telt.:-)
Gelukkig vragen ze er geen geld meer voor. Tenminste, dat maak ik niet op uit dit berichtje.

Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 01-12-’05 14:06 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for lijn

Ach, kennelijk voorziet het in een behoefte. De moderne aflaten heten Novib en Greenpeace. Alles om het geweten te sussen.

lijn (URL) · 01-12-’05 16:03 · Reageer op lijn

gravatar for terp

Je moet wat als je geen spijt hebt en als je het dan toch zelf moet doen is dit wel een gemakkelijke manier, toch?

terp (URL) · 01-12-’05 23:13 · Reageer op terp

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : Ik weet niet of het gemakkelijk is… [lijn:2] Er zijn ook mensen die vanuit hun hart, vanuit liefde voor God, aan de Novib geven… Oordelen…ligt heel dicht bij veroordelen. Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 02-12-’05 00:20 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Gert Jan

Tsja, makkelijk… dat weet ik zo niet. Ik denk wel dat het heel sterk aansluit bij wat veel mensen toch graag willen: een religie waarbij je zelf een actieve rol kan spelen in je redding door je ‘aan de regeltjes te houden’. Lijns opmerking ligt hier natuurlijk dicht bij: het komt heel dicht bij het afkopen van je geweten. De behoefte om door zelf ‘boete te doen’ (of het nu middels het opzeggen van gebeden, zelfkastijding of een donatie is) in het reine te komen met het hogere (de één noemt dat God, de andere Allah, een derde het geweten) is universeel en van alle tijden. De moslimjongeren waarmee we werken hebben geen flauw idee waarvoor je iemand als Jezus nodig zou hebben: als je maar netjes vijfmaal per dag je gebeden opzegt, je aan de Ramadan houdt en de overige plichten vervult is er toch geen centje pijn? En dat kun je desnoods ook nog wel even uitstellen – als je nu wat minder strikt wilt zijn kun je dat later, als je je wilde haren kwijt bent, rustig inhalen. Als we hen vertellen dat Jezus al hun zonden vergeeft, zien ze dat juist als een goedkope manier om de rekening op 0 te zetten. En dat die Genade wél gratis (‘om niet’), maar níet goedkoop is, is maar moeilijk te vatten. Dat mensen vanuit die Genade levend biddend en donerend door het leven gaan, uit liefde en dankbaarheid, is nog weer een stapje verder.

Wat mij tegen de borst stuit is dat het instituut kerk zich hier opwerpt als de plek waar die Genade te krijgen is. Zelfs de moskee doet dat niet: hoe wettisch als de islam ook in elkaar steekt, het blijft een zaak tussen Allah en de gelovige. Het idee dat je extra genade kunt ‘kopen’ door naar een toogdag te gaan en een gebedje voor de Paus te zeggen maakt de kerk het middelpunt van je redding.

Gert Jan (URL) · 02-12-’05 07:58 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Mutti/Ettje

Laten we eerlijk zijn, een religie waarbij je zelf een actieve rol kunt spelen in je redding, je plaats in het hiernamaals, is veel protestanten ook niet vreemd. Ik zou ze niet graag allemaal ‘te eten willen geven’, die denken dat ze door dit wel te doen en dat te laten er wel komen… Ik ken ze die denken als ik me maar heel hard uitsloof voor de kerk en de maatschappij, ‘t liefst dingen die heel goed zichtbaar zijn voor de omgeving, en als ik dit maar doe en dat maar laat, dan zit het wel goed met mij… Ze lopen over van offeranden… Dus laten we eerst maar de hand in eigen boezem steken, voor we de Rooms Katholieken de maat gaan nemen. Al ben ik, eerlijk gezegd, wel geschrokken van alles wat ik las op het internet over de huidige praktijk van de aflaat.

Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 02-12-’05 15:01 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for terp
In reactie op : Dat is niet waar ik op doelde… terp (URL) · 03-12-’05 01:31 · Reageer op terp

gravatar for terp

God´s genade door Christus: tegelijkertijd heel gemakelijk, tegelijkertijd heel moeilijk, gewoon aanpakken die hand, oef… dus ik hoef…nee, je kan het niet eens… maar ik… uh… uh… bedankt, echt dank… alsjebieft Vader hier heb je mijn…
Geloven als een kind: ik snap er geen **** van maar goed als mijn V(v)ader het zegt dan is het zo (punt uit).

terp (URL) · 03-12-’05 01:44 · Reageer op terp

gravatar for terp

Ik denk het altijd maar zo: doe je de dingen die je doet voor- of nadat je zonden je zijn vergeven. Doe je de ´uitsloverij´ voor de kerk/samenleving/whatever omdat het je het (bij God) wat oplevert of doe je het uit dankbaarheid voor wat Hij jou gegeven heeft.

terp (URL) · 03-12-’05 01:53 · Reageer op terp

gravatar for Har

Schuldgevoel is een slopend gevoel, jezelf de grond intrappen om wat je hebt gedaan ligt misschien voor de hand, maar is niet “handig”.

Meer heb je aan berouw: oprecht betreuren wat je hebt gedaan. Proberen het onrecht te herstellen (voor zover mogelijk) en jezelf te verbeteren.

Hiervoor maakt het niet uit of je een godsdienst aanhangt: het gaat erom om oprecht te zijn en liefdevol (naar anderen en jezelf).

Har · 06-02-’06 03:15 · Reageer op HarVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!