In Paradisum

Zaterdag 11 December 2004 om 14:47

In paradisum deducant angeli;

in tuo adventu suscipiant te martyres

et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.


Chorus angelorum te suscipiat

et cum Lazaro, quondam paupere,

aeternam habeas requiem.


Beluister 'In Paradisum' van Gabriël Fauré in een uitvoering van het koor en orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Myung-Whun Chung.


Vertaling: Mogen de engelen u leiden naar het paradijs; dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. Moge het koor der engelen u ontvangen en moge u met Lazarus, eens een arme, ingaan tot de eeuwige rust.


Ds. Carel ter Linden las o.a. uit Psalm 139 (NBV):


1 Voor de koorleider. Van David, een psalm.


HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

2 u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten,

3 ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,

met al mijn wegen bent u vertrouwd.


4 Geen woord ligt op mijn tong,

of u, HEER, kent het ten volle.

5 U omsluit mij, van achter en van voren,

u legt uw hand op mij.

6 Wonderlijk zoals u mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.


7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,

hoe aan uw blikken ontkomen?

8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,

lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.


9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,

al ging ik wonen voorbij de verste zee,

10 ook daar zou uw hand mij leiden,

zou uw rechterhand mij vasthouden.


11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,

het licht om mij heen veranderen in nacht,’

12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –

de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.


13 U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.


15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor u geen geheim.

16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.


17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.


--


23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

peil mij, weet wat mij kwelt,

24 zie of ik geen verkeerde weg ga,

en leid mij over de weg die eeuwig is.In Memoriam website voor Prins Bernhard.


Hiervoor: "Soople" | Hierna: "De versuikering van het Christendom" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Reisgenoten

gravatar for Mutti

Het was mooi, de rouwdienst… De gelezen schriftgedeelten, de muziek, en zelfs het militaire vertoon buiten en de Last Post binnen waren mooi. Een indrukwekkend moment, toen de vliegtuigen overkwamen en de sptifire afboog ‘de hemel’ in.

Maar integenstelling tot bij de begrafenis van Juliana, waar ook een deel van de gelezen tekst onaangeroerd bleef, had ik er nu wel moeite mee dat zo’n belangrijk deel van de psalm ongelezen bleef. Daar waar het gaat over: de goddelozen…

19. O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht – gij mannen des bloeds, wijkt van mij – 20. die arglistig tegen U spreken en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders. 21. Zou ik niet haten, Here wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U opstaan? 22. Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij.

Was het niet terzake doende? Of durven we zoiets in het openbaar niet meer hardop te zeggen?

Doet het teveel denken, misschien, aan allerlei koran teksten die, kwaadwillenden aanzetten tot kwaad?

In de Psalm vraagt de dichter aan God om ze om te brengen… Om hem te verlossen van degenen die hem kwaad doen… Niemand kan daaruit halen dat het zijn of haar taak zou zijn…

Maar verder was het dus voor ons, een mooie dienst, een dienst die past bij Prins Bernard.

Het Requiem van Fauré heb ik op cd. Is prachtige muziek. In Paradisum is trouwens typisch Rooms Katholiek. Protestanten kennen dat gebruik niet…

Dus toch een beetje een oecumenische dienst ;-)

Mutti ( E-mail ) · 11-12-’04 17:17 · Reageer op Mutti

gravatar for Gert Jan

Zie volgende post…

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 11-12-’04 18:05 · Reageer op Gert JanVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!