Landelijke Vergadering NGK beslist over vrouwelijke ouderlingen en predikanten

Vrijdag 25 Juni 2004 om 20:55

De Landelijke Vergadering spreekt uit, dat de conclusie dat de ambten van ouderling en predikant ook voor zusters kunnen worden opengesteld, bijbels verantwoord is.

Voorzitter ds. Willem Smouter zorgt dat de afgevaardigden het hoofd koel houdenDe Landelijke Vergadering besluit:

  • om het in de vrijheid van de plaatselijke kerken te laten om het ambt van ouderling voor zusters daadwerkelijk open te stellen
  • om het daadwerkelijk openstellen van het ambt van predikant voor zusters nog niet in de vrijheid van de kerken te laten.


Hiervoor: "Superkleuter" | Hierna: "Jochum tekent Calvin" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Reisgenoten

gravatar for Mutti

Wat moet je daar nou op zeggen…

Jammer dat er niet inhoudelijk besloten is dat het ambt van ouderling ook door vrouwen mag worden bekleed.

Ach ja, ‘t was natuurlijk uiteindelijk een beslissing van mannen, die mijns inziens het ambt schromelijk overschatten…

En nog geen vrouwelijke predikanten? Zeker ook een beslissing van mannen? ;-(

Mutti · 26-06-’04 00:22 · Reageer op Mutti

gravatar for Gert Jan

Ehm… zie de conclusie (“de LV spreekt uit…”): er is juist wel inhoudelijk besloten dat het ambt van ouderling ook door vrouwen mag worden bekleed. En dat van predikant ook, want per slot van rekening is een predikant een vrijgestelde ouderling.

Wat betreft de uitvoering heeft de vergadering besloten dat het al of niet instemmen met de conclusie dat de ambten van ouderling en predikant ook voor zusters kunnen worden opengesteld, een zaak van christelijke vrijheid is, en dat deze openstelling daarom geoorloofd is, maar niet geboden.

Dat doet niets af aan de conclusie (zie het citaat boven), maar biedt wel ruimte aan de kerken die plaatselijk misschien weerstand ondervinden vanuit de eigen gemeente of in de samenwerking met CGK/GKV kerken. Wat betreft de openstelling van het ambt van predikant voor zusters heeft de vergadering besloten dat het in de vrijheid der kerken laten van het daadwerkelijk openstellen van het ambt van predikant voor zusters ook verantwoord is, mits is onderzocht hoe zij – ondanks verschillen in overtuiging – vorm kunnen geven aan hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en nadat zorgvuldig in kaart is gebracht welke verdere regelingen in verband met deze openstelling gewenst zijn. Dat heeft te maken met het gegeven dat de benoeming van een predikant de steun van de regio moet hebben en je dus de situatie kan krijgen dat kerk A een vrouw wil benoemen als predikant, terwijl naburige kerk B daar intern nog moeite mee heeft. Daarnaast zijn er technisch-juridische punten die nog moeten worden gladgestreken. Er komt een nieuwe commissie, met de opdracht de uitvoering van de openstelling van het ambt van predikant te onderzoeken en daarbij aandacht te geven aan alle voor verdere besluitvorming relevante aspecten.

Het lijkt allemaal erg voorzichtig, en er is lang over gepraat, maar de amendementen waren deels gericht op de zorgvuldige formulering van de argumentatie waarom de bezwaren van de CGK/GKV niet hebben geleid tot een ander standpunt, en deels op het ‘veiligstellen’ van de beslissing: bijvoorbeeld het woordje ‘uitvoering’ in plaats van ‘uitvoerbaarheid’ in bovenstaand citaat: de commissie moet dus niet kijken of het te realiseren is, maar hoe we het gaan doen.

Ten slotte moet gemeld dat er een voortgezette vergadering komt in september, waarin alle kerken rechtstreeks (en stemgerechtigd) vertegenwoordigd zijn, die deze besluiten moet ratificeren. Gezien de overweldigende meerderheid (30 voor, 4 tegen, 5 onthoudingen) verwacht ik daarbij geen problemen.

Ik heb de complete tekst van het besluit (2 A4-tjes) nog niet klaar: sommige amendementen moet ik nog verwerken.

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 26-06-’04 08:48 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Mutti

Voor mij voelt het pas goed als de LV onomwonden durft te zeggen: dat, op bijbelse gronden, niets het aanstellen van vrouwelijke ouderlingen/predikanten in de weg staat. Het overlaten aan de vrijheid van de plaatselijke kerken vind ik een constructie, en constructies doen zelden recht aan…

En al dat gekoekjebak, vanwege de GVK en CGK staat me heel erg tegen.

En wat me het meest tegenstaat is: al die tijd die er inmiddels, in de loop van z’n 25 jaar, in is gaan zitten, en dat er nu alweer een commissie benoemt moet worden…

En al verwacht je geen moeilijkheden meer, gezien de stemverhoudingen…

Als puntje bij paaltje komt zou het er straks nog wel eens heel anders uit kunnen gaan zien.

Maar goed, we wachten af ;-)))

Ooit zal er een tijd komen, hoop ik, dat het lint doorgeknipt kan worden ;-)

Mutti · 26-06-’04 12:30 · Reageer op Mutti

gravatar for Gert Jan

Nou, dan kan ik je blij maken ;-)

Immers: de commissie concludeert in haar rapport (180 pagina’s pdf, 1,2 MB);

Overzien we dit traject van bezinning dat we als commissie hebben afgelegd, dan kunnen we tot maar één conclusie komen: de ambten van ouderling en predikant kunnen ook voor zusters worden opengesteld. (p. 109)

En de LV heeft gisteren zonder enige reserve uitgesproken dat die conclusie bijbels verantwoord is.

Het overlaten aan de vrijheid van de plaatselijke kerken is denk ik juist wijs, omdat niet alle NGK’ers die stap even makkelijk zullen kunnen meemaken. De LV zegt dus heel concreet: bijbels gezien is er geen reden om het ambt niet open te stellen voor vrouwen. Het mag.

Tegelijk zegt ze: het moet niet. Als het in een plaatselijke gemeente tot grote spanningen leidt, dan is het aan die plaatselijke kerkenraad om daar in wijsheid mee om te gaan. En het kan best zijn dat die wijsheid inhoudt dat het verstandiger is voor die gemeente om nog geen vrouwen tot het ambt te roepen, bijvoorbeeld omdat plaatselijke samenwerking met de CGK of GKV onder druk komt te staan. Dat moeten de gemeentes zelf beoordelen.

Ik ben blij met de vrijheid, die zo kenmerkend is voor de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dankzij die vrijheid is geen enkele kerk nu gedwongen dingen te doen waar de plaatselijke gemeente nog niet aan toe is. En dankzij diezelfde vrijheid binnen het kerkverband hebben wij in Utrecht al 10 jaar vrouwelijke ouderlingen – en daarmee waren we zeker niet de eerste.

En dat gekoekjebak… dat ervaar ik niet zo. Ik ervaar dat meer als een ‘proberen recht te doen aan…’, maar dan met name aan andersdenkenden (groot woord, gezien de minieme verschillen). Natuurlijk is het zaak dat je daarbij niet je eigen identiteit onderschoffelt, en natuurlijk zijn we juist daarin regelmatig te ver doorgeschoten. Dat vind ik nu net de winst van deze LV: de duidelijke statements over de vrouw in het ambt, de verhouding met de CGK en de GKV. En niet te vergeten de toenadering van de GKV, met de warme woorden die ds. ten Brinke de vorige keer sprak.

Maar je hebt helemaal gelijk, het blijft een moeilijke materie die ons gebed nodig heeft.

Wat een gedrevenheid, overigens… plannen om de eerste vrouwelijke NGK predikante te worden? Je hebt nog drie jaar de tijd, schat ik ;-)

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 26-06-’04 13:18 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Mutti

Jaja… Zou het zo ook bij de afschaffing van de slavernij zijn gegaan?

Concluderen dat het op grond van de bijbel toch niet klopte om slaven te hebben en ze te onderdrukken…, maar het dan verder maar overlaten aan de vrijheid van de slavenhouders…

Nou ja, wie weet, komt er ooit nog eens een monument over een paar honderd jaar voor al die vrouwen die eeuwenlang geen gelijkwaardige plaats hadden, in veel christelijke gemeentes..

Neu, geen enkele behoefte om de eerste vrouwelijke NGK predikant te worden…

Trouwens, iemand vroeg pas aan me of ik soms een vrijzinnige predikant ben…

Dat vond ik wel een complimentje.

Mutti · 28-06-’04 21:07 · Reageer op MuttiVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!