Brief van JP aan Tweede Kamer

Vrijdag 10 Oktober 2003 om 18:17

"Op basis van de verstrekte informatie in juni was er vertrouwen gewekt dat die volledig en juist was. Nu dit niet het geval blijkt te zijn is het vertrouwen geschaad. Daarom kan de regering, gelet op de belangrijke constitutionele gevolgen die verbonden zijn aan het vragen en verkrijgen van toestemming voor een huwelijk alsmede de principiële aard van deze kwestie, voor de indiening van een wetsvoorstel tot verkrijging van toestemming voor een voorgenomen huwelijk als bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Grondwet, geen verantwoordelijkheid dragen.
Dit betekent dat Z.K.H. prins Johan Friso vanaf het tijdstip van zijn huwelijk met mevrouw Wisse Smit, dat is voorzien op 24 april 2004, geen erfopvolger en lid van het Koninklijk Huis meer zal zijn.
"
Brief (PDF)

Hiervoor: "Brief van Friso aan JP" | Hierna: "Koninklijk de pot op" | Naar de voorpagina | E-mail zenz

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!